»Online« pouk v glasbeni šoli

Izvleček V prispevku so opisani primeri dela na daljavo v glasbeni šoli pri pouku kitare in skupinskem pouku nauka o…