»Online« pouk v glasbeni šoli

PDF članek

Izvleček

V prispevku so opisani primeri dela na daljavo v glasbeni šoli pri pouku kitare in skupinskem pouku nauka o glasbi, solfeggia in glasbene pripravnice. Da bi pri poučevanju na daljavo ohranili čim višji nivo učenja in usvajanja novih znanj, smo pouk izvajali prek videokonferenc s pomočjo računalniškega programa Skype in aplikacije Zoom, ki poleg izvedbe rednega pouka omogočajo tudi izvedbo nastopov ter ustno/pisno preverjanje in ocenjevanje znanja.

Abstract

Online Lessons at a Music School

The article describes concrete examples of distance teaching at a music school during guitar lessons and group lessons on music theory, solfeggio and music preparatory school. In order to retain the highest level of learning and assimilating new knowledge during distance teaching, lessons were carried out via videoconferences using the computer program Skype and the application Zoom which, in addition to carrying out regular lessons, also enable the holding of performances and oral/written knowledge assessment and grading.