Izdelava mini zračne drče z balonom kot zračnim rezervoarjem

Izvleček V prispevku so opisane izdelava zračne drče z balonom kot zračnim rezervoarjem (slika 1), njena praktična uporaba pri pouku…

Merjenje gravitacijskega pospeška z videoanalizo

Izvleček Z uporabo aplikacij za videoanalizo postane pametni telefon merilna naprava za natančnejše merjenje časa. V prispevku je opisana uporaba…