Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: raziskava PISA

Povzetek V okviru izobraževanja za trajnostni razvoj smo v raziskavah PISA 2006 in PISA 2015 pri 15-letnikih preverjali njihov odnos…