Izzivi učenja in poučevanja po načelih pedagogike montessori v glasbeni šoli

Povzetek Prispevek predstavlja izzive prenosa pedagogike montessori iz predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja v glasbeno šolstvo, kar je za slovensko področje…