Ideologija ali spodbujanje spoštovanja človekovih pravic? Medvrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti in/ali identitete

Povzetek Članek predstavlja polje medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. V prvem delu ponudi predstavitev…