Razvijanje sporazumevalne zmožnosti dijakov predšolske vzgoje z ustvarjalnim pripovedovanjem

Povzetek Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) kot razvojna šola sodelujemo v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM)….