Knjižnično informacijsko znanje v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju

Izvleček Ker je informacijsko opismenjevanje v osnovnih šolah še vedno slabo podprto, je poučevanje informacijskih spretnosti ena izmed ključnih nalog…