Zavedanje pomena nasprotja interesov v šolskem prostoru

Povzetek Zavedanje pomena razvoja in kakovosti šolskega prostora je nesporno povezano z vidikom družbene odgovornosti in integritete. V šolskem prostoru…