Formativno spremljanje pri vsebini Večkotniki

Izvleček V članku avtorica predstavi obravnavo vsebine Večkotniki z elementi formativnega spremljanja. Predstavi konkretne primere za različne elemente formativnega spremljanja…