Prosta igra: norveška obveza – slovenska priložnost

Izvleček V prispevku želim predstaviti spoznanja iz praktičnega usposabljanja na Norveškem, ki sem ga opravila v času študija. Ta spoznanja…

Na učenca osredinjen pouk na prostem

Izvleček Prispevek sloni na delu raziskave magistrske naloge Where Does Weekly Outdoor Education Lead To: The Potential of Joy and…