Individualizirano opismenjevanje in učinkoviti didaktični pripomočki

Izvleček V prispevku je opisan primer individualiziranega opismenjevanja z različnimi in učinkovitimi didaktičnimi pripomočki, ki je bil izveden v 1….