Vloga ravnatelja pri uspešnem vpeljevanju novosti in projektov na šoli

Izvleček Učitelj določena znanja pridobi na fakulteti med študijem, potem pa ga nadgrajuje z raznimi oblikami stalnega strokovnega izobraževanja (udeležba…