Govorna interpretacija dramskih besedil v osnovni šoli

Izvleček Zaradi specifične oblike zapisa in strukture dramskega dialoga je dramatika za učence najtežje berljiva literarna zvrst. V razredu učenci…