Obravnava književnega besedila s sodelovalnim učenjem in vključenimi elementi formativnega spremljanja

Izvleček Prispevek prikazuje obravnavo umetnostnega besedila v 90-minutni učni uri z uporabo aktivnih metod poučevanja, tj. sodelovalnim učenjem in elementi…