Spoznavajmo zgodovino domačega kraja prek stavbne dediščine

Izvleček V prispevku je predstavljen primer terenskega dela pri pouku zgodovine in izbirnem predmetu odkrivajmo preteklost svojega kraja. Terensko delo…