Motiviranje učiteljev za sodelovanje v projektih

Povzetek Namen prispevka je bil raziskati, kako vodja doseže motivacijo učiteljev, članov projektnega tima (PT), za sodelovanje v projektu, in…