Nabiralništvo kot del sodobne samooskrbe

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/54-60 Povzetek Človek se je skozi t. i. razvoj oddaljil od svojega primarnega naravnega okolja v tolikšni meri, da je…