Sile na človeka pri prometni nesreči

Izvleček V prispevku je opisana eksperimentalna vaja, ki jo izvajamo pri pouku fizike v 9. razredu. Vaja je za učence…