Časovno sprejemljiva povratna informacija brez uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije

Izvleček Pri pouku si večinoma prizadevamo, da bi v čim krajšem času »obdelali« čim več snovi in naredili čim več…

Poskusi iz moderne fizike za izvedbo z dijaki – merjenje Planckove konstante

Izvleček Na področju moderne fizike je v klasični literaturi, ki obravnava to tematiko, zaslediti le redke zamisli za izvedbo eksperimentalnih…