Dapoma – didaktična igra za utrjevanje poštevanke

Izvleček V prispevku je predstavljena igra dapoma, ki je didaktična igra za utrjevanje poštevanke, zasnovana na tradicionalni igri dama. Natančneje…

Uporaba didaktične igre Dapoma v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju

Izvleček V prispevku je predstavljena uporaba didaktične igre dapoma v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Učenci 8. razreda Osnovne šole Videm so…