Inkluzija tudi v otroški literaturi za slepe

Izvleček V zadnjih letih prejšnjega stoletja se je po svetu začela širiti ideja inkluzije, torej vključevanja ljudi s posebnimi potrebami…