Uporaba pozicijskega računala pri matematiki v podaljšanem bivanju

Izvleček Pozicijsko računalo je preprosto mehansko računalo, sestavljeno iz lesenega okvirja, in s kroglicami, nanizanimi na žice v več vrsticah….