Iskanje gradiva v knjižnici

Izvleček Prispevek predstavlja primer učne ure v šolski knjižnici v okviru knjižnično informacijskega znanja, in sicer s poudarkom na vpeljavi…