Sodelovanje v projektu OBJEM

Izvleček Sodelovanje v projektih je lahko izziv ali pa breme. Živimo v času, ko se je zaradi nenehnih sprememb treba…