Koordinacija svetovalne delavke pri oblikovanju smernic rutine prehranjevanja v vrtcu z refleksijo

Povzetek V prispevku sta predstavljeni vključenost in vloga svetovalne delavke v procesu načrtovanja sprememb in izboljšav na področju rutine prehranjevanja…