Večletno spremljanje otrok z odloženim všolanjem v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj

Povzetek V prispevku predstavljam analizo odložitev šolanja v našem vrtcu, saj številni prispevki na to temo govorijo o porastu števila…