Večletno spremljanje otrok z odloženim všolanjem v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj

PDF članek

Povzetek

V prispevku predstavljam analizo odložitev šolanja v našem vrtcu, saj številni prispevki na to temo govorijo o porastu števila odloženih vpisov otrok v šolo v Sloveniji (Vidmar 2016). V analizi stanja sem primerjala podatke od leta 2009 do leta 2017 ter ugotovila, kakšen je delež otrok z odloženim vpisom v našem vrtcu. Primerjala sem različne okoliščine in značilnosti otrok, ki so bile navedene kot argumenti za odlog šolanja (Malešević, 2016). Ugotavljala sem, kako je odložitev všolanja vplivala na otrokov kasnejši napredek v šoli. Poleg predstavitve rezultatov analize sem opisala tudi vlogo svetovalne službe kot podpore strokovnim delavcem v vrtcu in vezni člen med starši, zunanjimi institucijami in strokovnimi delavci. Empirične podatke sem črpala iz arhiva naše svetovalne službe o otrocih, ki so imeli odloženo všolanje. Glede napredka otrok pri nadaljnjem šolanju sem se povezala z osnovnimi šolami.

Abstract

Long-term Observation of Children with Deferred Entry in the Oton Župančič Črnomelj Primary
School

The article presents the analysis of deferred entry in our primary school from 2009 to 2017. The results show that deferred entry first increases and in 2014 reaches its peak at 2% of all included children. Compared to the statistics in Slovenia, where there is an increase of deferred entry, we notice that, in our primary school, deferred entry has decreased in the last three years. The results also show the importance of an early integration of the immigrant and Roma children in relation to deferred entry. The results also indicate the importance of the cooperation with counsellors in primary schools and other institutions, which helps parents with their decision on deferred entry.