Ozaveščenost razrednih učiteljev o pomenu kakovostnega poučevanja glasbene umetnosti

Povzetek S kvantitativno raziskavo med razrednimi učitelji naključno izbranih devetletnih osnovnih šol v Sloveniji smo preverjali njihovo ozaveščenost o pomenu…