Spletno medvrstniško nasilje: ključne informacije in vloga učiteljev_ic pri preprečevanju ter odzivanju

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/53-58 Izvleček Spletno medvrstniško nasilje, kot ena od oblik medvrstniškega nasilja, predstavlja perečo težavo, ki vpliva na splošno počutje učencev_k….