Primer obravnave Levstikovega Krpana kot domačega branja z izdelavo knjižice

Izvleček V prispevku predstavljam obravnavo domačega branja Martina Krpana z izdelavo knjižice o tej knjigi. Gre za obvezno književno besedilo…