Vpliv anonimnih pisanj na delo ravnateljev

Povzetek K raznolikemu delu ravnateljev sodi soočanje z nepravilnostmi, na katere opozarjajo anonimni pisci. Namen raziskave je bil proučiti posledice…