Podjetnostne kompetence in preverjanje domačega branja na daljavo

Povzetek Prispevek predstavlja izkušnjo srednješolske učiteljice, kako preveriti na daljavo, ali so dijaki prebrali domače branje, in obravnavo literarnega dela….