Priporočila staršem za spodbujanje vsakodnevnih bralno-pisnih dejavnosti v domačem okolju

Izvleček V prispevku so predstavljene vsakodnevne bralno-pisne dejavnosti v domačem okolju v treh starostnih obdobjih, priporočila, ki naj bi jih…

Pomen glasnega branja odraslih otrokom na začetku opismenjevanja

Izvleček Prispevek govori o glasnem branju odraslih otrokom, ki je ena od najpomembnejših dejavnosti v predšolskem obdobju, ki napovedujejo uspeh…

Moja izkušnja s formativnim spremljanjem pri opismenjevanju v 2. razredu

Izvleček V prispevku je najprej predstavljeno formativno spremljanje in izkušnje z vključevanjem elementov in orodij formativnega spremljanja v pouk, ki…