Uvajanje in udejanjanje inovativnega pedagoškega pristopa – koncepta odprtega vzgojno-učnega okolja kot izziv sodobnega časa

Povzetek Prispevek obravnava prednosti uvajanja in izvajanja gozdne pedagogike v vrtcu, ki izpostavlja gozd kot idealno vzgojno-učno in spodbudno naravno…