Z umetnostjo do znanja geografije

Uporaba IKT pri pouku geografije https://doi.org/10.59132/geo/2024/1/31-37 Izvleček V šolskem letu 2022/23 smo z učenci devetih razredov OŠ Bežigrad v Ljubljani…