Strategije štetja in računanja pri učencih z gibalno oviranostjo

Izvleček Matematika pomembno vpliva na posameznikovo uspešnost in zadovoljstvo na šolskem in življenjskempodročju. Številske predstave so ključnega pomena za uspešno…