Dnevi dejavnosti: načrtovanje in evalvacija v osnovni šoli in v osnovni šoli s prilagojenom programom

Povzetek Dnevi dejavnosti so obvezni del programa osnovne šole. Medpredmetno povezujejo učne vsebine, vključene v predmetnik, in potekajo po letnem…

Hitrost pri športu

Izvleček V prispevku je opisan primer medpredmetne povezave med fiziko in športom. Predstavljena je učna ura fizike, ki je bila…

Primeri dobrih praks vodenja, ki so nastali v okviru programa Mreže ravnateljev za razvoj vodenja

Povzetek V šolskem letu 2020/2021 smo program Mreže ravnateljev za razvoj vodenja (MRR) izvedli tretjič, za 36 ravnateljic in ravnateljev…

Dnevi dejavnosti: načrtovanje in evalvacija v osnovni šoli in v osnovni šoli s prilagojenim programom

Povzetek Dnevi dejavnosti so obvezni del programa osnovne šole. Medpredmetno povezujejo učne vsebine, vključene v predmetnik, in potekajo po letnem…