Presek stanja opazovanja pedagoškega procesa na ravni vzgojno-izobraževalnega zavoda

Povzetek Ravnatelj mora kot vodja vzgojno-izobraževalnega zavoda opravljati različne naloge, ki mu jih nalaga zakonodaja. Ena izmed pomembnejših in odgovornejših…