Uporabnost merskih inštrumentov za načrtovanje dela v okviru projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju na OŠ Simona Jenka Kranj

Povzetek Pri načrtovanju dela s posameznimi skupinami učencev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, smo pogosto omejeni z viri, ki so nam na…

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju – preventivne dejavnosti v šoli

Povzetek Namen članka je predstaviti in prikazati, kako smo v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj skupaj z lokalno skupnostjo v…