Slovenija in Kamnik leta 2050

https://doi.org/10.59132/geo/2022/1/47-52 Povzetek Izvedba naravoslovnega dne z naslovom Slovenija in Kamnik leta 2050 je primer uspešnega sodelovanja učiteljev različnih predmetnih področij….

Triglavski narodni park – medpredmetna povezava biologije in geografije z elementi formativnega spremljanja

https://doi.org/10.59132/geo/2019/2/45-50 Povzetek Učna tema Triglavski narodni park je obravnavana tako, da so vključeni vsebine in cilji učnega načrta geografije in…