Poučevanje fizike s simulacijami: primer poučevanja ohranitve mehanske energije

Izvleček V nekaterih italijanskih višjih srednjih šolah primanjkuje laboratorijev za pouk fizike, zato je poučevanje te vede z eksperimenti oteženo….