Organizacija šolskih predstav, prireditev in koncertov

Izvleček Priprava in organizacija šolskih proslav, koncertov ter drugih prireditev je pomemben element dela šolske skupnosti. Ti dogodki so priložnost…