Pravljični hodnik

Izvleček Že od predšolskega obdobja dalje otroci razvijajo svoje predopismenjevalne zmožnosti ter tehnike branja in pisanja. Nekateri učenci uživajo v…