Arhivski detektivi, spoznavanje arhivskih virov in delo arhivista v sklopu pedagoške dejavnosti Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Izvleček Namen arhivov je približati in prikazali pomen kulturnih ustanov prek različnih arhivskih virov. Obisk Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za…