Arhivski detektivi, spoznavanje arhivskih virov in delo arhivista v sklopu pedagoške dejavnosti Zgodovinskega arhiva Ljubljana

PDF članek

Izvleček

Namen arhivov je približati in prikazali pomen kulturnih ustanov prek različnih arhivskih virov. Obisk Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino v Novem mestu obsega ogled enega od treh avtorskih filmov, ki skozi zgodbo prikaže: kaj so arhivi, kako delujejo in kaj vse lahko v njih najdemo. Učenci so prek delovnih listov postavljeni v vlogo detektivov. V sliki in besedi najmlajšim približamo delo kulturne ustanove, ki je pogosto pozabljena, a vendar pomembna pri zbiranju, urejanju, varovanju in omogočanju uporabe pisanih, risanih, tiskanih, fotografiranih, filmanih in drugače zapisanih dokumentov.

Abstract

Archives Detectives, Introducing Archival Sources and Archivist Work In The Framework of Pedagogical Activity of the Historical Archives Ljubljana

The purpose of the archives is to demonstrate the importance of cultural institutions through various archival sources. The visit to the Historical Archives Ljubljana, Unit for Dolenjska and Bela krajina Novo mesto includes a projection of one of the three original movies demonstrating what archives are, how they work and what we can find in them. The students become detectives with worksheets. Through image and word, we try to promote among young students the work of a cultural institution, which is often forgotten but nevertheless important: collecting, editing, protecting and enabling the use of written, drawn, printed, photographed, filmed and otherwise written documents.