Izkušnje z zgodnjim učenjem angleškega jezika v vrtcu in šoli

Izvleček V prispevku je predstavljena izkušnja z učenjem in poučevanjem tujega jezika v vrtcu ter prvem in drugem razredu. Otroci…