Ali je 1/pi ulomek?

Izvleček V prispevku obravnavamo pomen izraza ulomek in zapisa a/b . Čeprav je ulomek eden najosnovnejših matematičnih pojmov in je…