Medkulturno poučevanje jezika in književnosti po modelu TILKA

Izvleček V prispevku predstavljamo medkulturno poučevanje jezika in književnosti po metodi TILKA. Po tej metodi pouk J1 ali J2 temelji…