Učiteljeve podjetnostne kompetence: samoocena učiteljev v projektu POGUM

Povzetek V prispevku predstavljamo rezultate študije, v kateri smo ugotavljali, kako učitelji ocenjujejo razvitost lastne kompetence podjetnosti ter v kolikšni…

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev in delavnica ter konferenca na to temo za učitelje

Project for Promoting Students’ Efficient Learning and a Teachers’ Workshop and Conference on the Topic https://doi.org/10.59132/viz/2021/1-2/22-24